گزارش صدا و سیمای استان فارس از کارخانه ایران مدار