چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت از تاریخ 14 الی 17 مهرماه به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور شرکت های بزرگ صنعتی  داخلی , خارجی و برخی نمایندگی های معتبراز کشورهای ایالات متحده، آلمان ، ترکیه ، ژاپن ، اندونزی ، هند ، کره جنوبی ، سوئد ، هلند، دانمارک ، صربستان ، تایوان و چین  با موفقیت برگزار گردید.

برخی کارشناسان شرکت های صنعتی داخلی از اینکه فلومتر های مگاب 3000 را جانشین فلومتر های معیوب خارجی نموده اند اظهار رضایت نموده وبرخی نیز پیشنهاداتی فنی ارایه نمودند.  ضمن قدردانی از پیشنهاد دهندگان همه پیشنهادات به کارشناسان بخش تحقیق و توسعه شرکت انتقال داده شد.

محل غرفه ایران مدار در سالن 40 ( غرفه 29 ) در کنار شرکت های کشور همسایه مان ترکیه قرار داشت.