ایران مدار در نمایشگاه بین المللی فولاد 1400 در جزیره ی کیش