جناب آقای تیرداد

رئیس محترم هیئت مدیره

 

خبر تاسف بار فقدان برادر بزرگوارتان، ما را داغدار کرد. مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم آن عزیز از دست رفته،صمیمانه تسلیت می گوییم و

از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

 

 

از طرف مدیران و همکاران شرکت ایران مدار